dzisiaj jest: 5 marca 2021. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
 

MAPA SERWISU

Skrzynka Podaw. 2

Samorząd

    • Władze Gminy

    • Rada Miejska

    • Komisje Rady Miejskiej

        • KR

        • KPGBiF

        • KOKZiKF

        • PPiOŚ

    • Urząd

    • Gminna Komisja d/s problemów alkoholowych

        • zadania

        • realizacja zadań

Podatki, opłaty

    • od nieruchomości

    • rolny

    • leśny

    • łączne zobowiązania pieniężne

    • od nieruchomości os.prawne

    • rolny os.prawne

    • leśny os.prawne

    • zmiany wymiaru podatków

    • wydawanie zaświadczeń

    • środki transportu

Edukacja

    • SP nr 1 w Działoszynie

    • PP nr 1 w Działoszynie

    • SP w Szczytach

    • SP w Trębaczewie

    • PP nr 2 w Działoszynie

Sport

    • Piłka nożna

        • ULKS Działoszyn

    • Piłka siatkowa

        • Informacja o zawodnikach

        • Wyniki

    • Taekwon-do

        • Victoria

        • Orient

Środowisko

    • Położenie

    • Początki osadnictwa

    • Metryka osad

    • Historia

    • Zabytki

    • Przyroda

        • Flora

        • Fauna

    • Dane statystyczne

Ewidencja ludności

    • Wydanie / wymiana dowodu osobistego

    • Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

    • Zameldowanie na pobyt stały

    • Zameldowanie na pobyt czasowy

    • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

    • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

USC

    • Zgłoszenie urodzenia dziecka

    • Zawarcie małżeństwa cywilnego

    • Zawarcie małżeństwa konkordatowego

    • Wydawanie odpisów aktów

    • Zgłoszenie zgonu

    • Wpisanie do polskich ksiąg treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Gospodarka przestrzenna, Ochrona środowiska

    • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

    • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie

    • Wypis i wyrys

MGOPS

    • Projekt "Otwarci na jutro"

MGDK

    • Działalność

Biblioteki

    • Inne formy pracy

    • Regionalny Klub Literacki

        • Bęben Anna

        • Bill - Żukowska Izabela

        • Dębowska Martyna

        • Maciołek Klaudia

        • Matyja Łukasz

        • Nowak Anna

        • Piotrowski Adam

        • Pobudejska Anna

        • Sitek Zygmunt

        • Szczerkowska Maria Teresa

        • Szczerkowska Teresa

        • Szmyd Władysława

    • Programy i dotacje

        • Biblioteka +

        • CKNONW

            • Dostępne kursy

        • Biblioteka Narodowa

        • Ikonka

        • Program Rozwoju Bibliotek

Znani i zasłużeni

    • Józef Kępiński

    • Jacenty Jończyk

    • Robert Chyra

    • Hubert Posmyk

    • Jan Ryś

    • Rafał Gniła

    • Jan Kosiak

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Aktualności1*

Inwestycje w gminie*

    • zakończone

    •  w trakcie realizacji

    • planowane

Fundusze Europejskie*

    • POIiŚ

        • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w MiG Działoszyn

            • O projekcie

            • Zarządzanie

            • Źródła finansowania

            • Kontakt

    • PROW

        • Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie

        • Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosy

        • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie

        • Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej

        • Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice

        • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy

        • Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn

        • Utworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw

        • Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty

        • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice

        • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczew

    • RPO

        • Rozbudowa i przebudowa Domu samotnej Matki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach

        • Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie

        • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu

        • "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn"

        • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

        • Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie

    • POKL

        • Odkrywamy świat w przedszkolu

        • Podróże przedszkolaków

        • Przedszkolak rozwiązuje tajemnice świata

        • Zaczarowany wszechświat

        • Przygody małych odkrywców

        • Magia świata

        • Odkrywamy otaczający świat

        • Świat małych odkrywców

        • Zaczarowany świat przedszkolaków

        • Dobry rozwój

        • Kolorowa przyszłość

        • Uwierzyć w siebie

        • Potęga umysłu

        • Możesz wszystko

        • Genialny gimnazjalista

        • Dobry start

        • Start w przyszłość

        • Otwarte drzwi do Europy

        • Indywidualizacja szansą dla dzieci

        • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

    • WFOŚiGW

        • Projekt Ekologiczny, Odnawialne Źródła Energii

            • O projekcie

            • Aktualności

            • Historia

            • Zarządzanie

            • Galeria

            • Linki

            • Kontakt

        • "Zielony Zakątek" Gimnazjum w Trębaczewie

            • O projekcie

            • Aktualności

            • Historia

            • Zarządzanie

            • Galeria

            • Linki

            • Kontakt

        • Przyszkolny ogródek dydaktyczny Szkoła Podstawowa nr 2 im. M.Kopernika w Działoszynie

            • O projekcie

            • Aktualności

            • Historia

            • Zarządzanie

            • Galeria

            • Linki

            • Kontakt

        • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice etap II;Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach i Działoszynie; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w latach 2012-2015

            • O projekcie

            • Aktualności

            • Historia

            • Zarządzanie

            • Galeria

            • Linki

            • Kontakt

    • PFRON

        • Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Niżankowicach

    • PRS

    • PWiOwS

    • PSM

    • FS

    • ŚK

        • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty od km 0+00 do km 1+060

Galeria*

MAPA DZIAŁOSZYNA*

Odpady Komunalne*

    • Aktualności

    • Dokumenty

    • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Psy do adopcji*

Rewitalizacja*

    • Aktualności

    • Definicje

    • Wytyczne

    • Rewitalizacja Działoszyna

    • Ankieta

    • Kontakt

Druki*

Biuletyn informacyjny*

Ważne LINKI*

Kraina Wielkiego Łuku Warty*

System Informacji Przestrzennej*

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem*

Gmina Fair Play 2007*

Kanalizacja*

Wrota Regionu Łódzkiego*

EWE*

    • Wybory parlamentarne*

    • Referendum ogólnokrajowe*