dzisiaj jest: 23 września 2020. imieniny: Tekla, Bogusław
 
Druki
Wymiar podatków

Wykaz nieruchomości (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych) 275 kB

Informacja o gruntach 360 kB

Informacja o lasach 304 kB

Deklaracja/Korekta deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok  554 kB

Deklaracja w sprawie podatku leśnego na 2016 rok  436 kB

Deklaracja w sprawie podatku rolnego z ha przeliczeniowych 2016  440 kB

Deklaracja w sprawie podatku rolnego z ha fizycznych 2016  440 kB

Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów pdf 1 MB

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pdf 118kB

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Inne

Wniosek de minimis

Wniosek o udzielenie patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn