dzisiaj jest: 20 września 2020. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie i Krajowe

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

3) Regionalny Program Operacyjny (RPO)

4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

7) Program ,,Radosna szkoła" (PRS)

8) Program ,,Warzywa i owoce w szkole" (PWiOwS)

9) Program ,,Szklanka mleka" (PSM)

10) Fundusz Sołecki (FS)