dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Historia
Historia

     Ważna osada na szlaku handlowym między Rusią a Śląskiem. Osada lokowana na prawie magdeburskim, prawa miejskie uzyskała w 1412. Ważny ośrodek kalwinizmu i arianizmu. Doszczętnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego. Podczas rozbiorów pod panowaniem pruskim, od 1809 w Księstwie Warszawskim.

     Podczas wojny obronnej 1939 roku miejsce ciężkich walk 30 Dywizji Piechoty gen. Leopolda Cehaka. W odwecie za śmierć generała Dilla, doszczętnie zniszczone w dniach 1 września-3 września przez lotnictwo niemieckie. Podczas okupacji miejscową ludność żydowską wywieziono do obozów koncentracyjnych.

     Od lat 60. ponowny okres odbudowy. W 1994 Działoszyn ponownie otrzymał prawa miejskie.

Sławni ludzie

     13 stycznia 1903 w Działoszynie urodziła się pedagog i powieściopisarka Irena Jurgielewiczowa (zm. 28 maja 2003 w Warszawie). Autorka m.in. powieści "Ten obcy" ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1928 uzyskała stopień doktora za rozprawę "Technika powieści Stefana Żeromskiego". Studiowała pedagogikę na WWP. Debiutowała w 1933 na łamach czasopisma "Wiedza i Życie" jako eseistka.

     W okresie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Była żołnierzem AK. Po powstaniu warszawskim przebywała w obozie jenieckim. Do kraju wróciła w 1946. W latach 1947-1950 prowadziła wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1950-1954 była kierownikiem literackim Państwowego Teatru Nowej Warszawy. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka.

Inne znane osoby:

  • o. Stanisław Kacper Kapiczyński (1821 - 1883) w 1862 r. został przeorem Jasnej Góry i był nim do 27.11.1864 r.,
  • Zygmunt Glűksman - profesor Uniwersytetu we Fryburgu
  • Stanisław Pytlewski (1865 - 1945) prezes Związku Młynarzy Polskich, redaktor czasopisma "Młynarz Polski"
Ważne wydarzenia z przeszłości

1411 -pierwsza informacja o Działoszynie mówiąca o istnieniu parafii
1412 -w dokumentach wystepuje miasto Działoszyn, własność Hińczów z Rogowa
1464 -poznajemy pierwszego działoszyńskiego Urzędnika - wójta Mikołaja
ok. 1474 -właścicielami Działoszyna są Dorota, wdowa po Hińczy i Piotr Myszkowski
1487 -właścicielami miasta zostają bracia Hieronim, Jan i Jakub z Kobylan
1489 -wyłącznym właścicielem Działoszyna oraz m.in. Trębaczewa, Raciszyna, Szczytów zostaje Jakub Kobylański herbu Łodzia
1502 -król Aleksander Jagiellończyk nadaje miastu przywilej na 2 jarmarki i targi w każdą środę
1511 -Działoszyn rozciąga się na 51 łanach, jest najrozleglejszą miejscowością w powiecie wieluńskim
1515 -Jakub Kobylański funduje pierwszą księgę miejską
1525 -król Zygmunt I zmienia terminy jarmarków w Działoszynie na 25 marca i 27 września
1536 -budowa pałacu
1566 -po śmierci Krzysztofa Kobylańskiego, majętność działoszyńską otrzymuje jego siostra Jadwiga Łubnicka
1567 -król Zygmunt August potwierdza poprzedni przywilej na jarmaki i targi
ok. 1590 -nowymi właścicielami Działoszyna zostają Męcińscy herbu Poraj
1655 -wojska szweckie gen. Burcharda Mullera niszczą miasto
1727 -Felicjanna z Rudzkich Męcińska funduje kolejna wagę miejską
1760 -budowa synagogi
1787 -Męcińscy fundują kościół parafialny
II poł. XIX w. -Męcińscy przebudowują pałac, ogród, zakładają winnicę
1793 -w wyniku II rozbioru Polski, Działoszyn dostaje sie pod panowanie pruskie. Liczy wtedy 1294 mieszkańców i 142 domy
1803 -wielki pożar niszczy niemal całe miasto
1804 -dobra działoszyńskie stają się własnością Myszkowskich
1807 -Działoszyn wchodzi do Księstwa Warszawskiego
1815 -początek panowania rosyjskiego
1862 -dobra działoszyńskie kupił E. Wzdulski
1864 -uwłaszczenie, część dóbr przechodzi na własność mieszczan, pozostałość kupują J. Blankstein i M. Banasz
1870 -wchodzi w życie nakaz carski odbierający Działoszynowi prawa miejskie
1904 -utworzenie Towarzystwa Oszczędnościowo - Kredytowego
1915 -początek okupacji austryjackiej podczas I wojny światowej
1918 -odzysaknie niepodległości, Działoszyn w odrodzonym państwie polskim
1934-35 -budowa gmachu dla szkoły powszechnej (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1)
1.09 -3.09.1939 -bombardowanie Działoszyna, walki 84 p.p., zajęcie przez Niemców
1945 -wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, pierwszym po wojnie wójtem został Romuald Kiepurski, na cmentarzu wzniesiono pomnik pamięci poległych we wrześniu 1939 r.
1947 -powstaje Gminna Spółdzielnia SCh 
1954 -reforma administracji - z terenu gminy Działoszyn zostały utworzone gromady Działoszyn, Raciszyn, Szczyty, Trębaczew
1956 -Działoszyn zostaje włączony do nowo utworzonego powiatu pajęczańskiego
1958 -oddanie do użytku kina Warta
1959 -oddanie do użytku nowej siedziby Prezydium GRN przy ul. Częstochowskiej, decyzja o budowie cementowni
1960 -zakończenie elektryfikacji całego Działoszyna, początek budowy Cementowni Warta I, zrekonstruowanie korpusu głównego pałacu Męcińskich
1962 -utworzenie Technikum Ekonomicznego dla pracujących
1962 -utworzenie Technikum Mechanicznego dla młodzieży
1964 -rozruch Warty I, oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 2
1966 -oddanie do uzytku Ośrodka Kulturalno - Oświatowego
1971 -początek budowy Warty II
1972 -decyzja o utworzeniu Państwowego Zakładu Wychowawczego (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
1973 -utworzenie gminy Działoszyn, utworzenie Gminnej Szkoły Zbiorczej
1974 -rozruch Warty II, połączenie Warty I i Warty II w Łódzki KOmbinat Cementowo - Wapienniczy w Działoszynie
1975 -włączenie na nowo, utworzonego województwa sieradzkiego
1976 -otwarcie Domu Handlowego, uruchomienie Pogotowia Ratunkowego
1978 -oddanie do uzytku strażnicy OSP
1979 -obchody 75 lecia Banku Spółdzielczego
1982 -obchody 100 rocznicy utworzenia w Działoszynie Ochotniczej Straży Pożarnej
1984 -odsłonięcie pomnika Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich na Ziemi Działoszyńskiej w latach 1939 - 1945
1991 -oddanie do użytku nowego budynku kina "Warta" i budynku Banku Spółdzielczego
1992 -oddanie do uzytku nowowczesnego budynku Ośrodka Zdrowia
1993 -oddanie do użytku budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół
1.01.1994 -Działoszyn ponownie miastem

dane pochodzą z wydania specjalnego informatora "Głos Działoszyna"