dzisiaj jest: 5 marca 2021. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
 
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

    Wniosek składa się w celu otrzymania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium. Może być potrzebny podczas aktu notarialnego, brania kredytu hipotecznego oraz do sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
II piętro pokój nr 214
telefon – 43 8437463
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek (dostępny również w Wydziale)
2. Załączniki:
- kserokopia z mapy ewidencyjnej terenu objętego wnioskiem

OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia (art. 219 Kpa).

UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071).

 Wniosek do pobrania