dzisiaj jest: 8 marca 2021. imieniny: Beata, Stefan, Wincenty
 
Urząd

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel. (43) 84 13 177 
fax. (43) 84 13 680
e-mail: sekretariat@dzialoszyn.pl
BIP: http://dzialoszyn.e-bip.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

RACHUNKI BANKOWE

Wpłaty za:

 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny i leśny
 • opłata skarbowa
 • opłata targowa
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
 • czynsz dzierżawy
 • należności z tytułu kupna mienia gminy
 • zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 • opłata planistyczna
 • opłata eksploatacyjna
 • opłata za zajęcie pasa drogowego
 • dywidendy

należy dokonywać na rachunek: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie  nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

Wpłaty za:

 • wadia
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów

należy dokonywać na rachunek: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie  nr konta 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200


W Urzędzie funkcjonują następujące wydziały i referaty:

 • Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich (OSO)
 • Wydział Finansowy (FN):
  Referat Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (FPO)
  Referat Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji (FNB)
 • Wydział Oświaty (EO)
 • Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji (IZP)
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego (GPOŚ)
 • Referat Usług Komunalnych (RUK)
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Przedmioty, kompetencje wydziałów oraz lista pracowników wraz z ich zakresami, numerami pokoi oraz numerami telefonów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.