dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Dokumenty

 deklaracja 2016.pdf
2) Poniżej zamieszczamy kalendarz wywozu nieczystości stałych na okres od stycznia do października 2016 roku oraz od listopada 2016 r. do grudnia 2017 roku:
Mapa z podziałem sektorów w miejscowości Działoszyn

3) Akty prawneAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2014 i 2015


Zgodnie z  art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87), które określają, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie do 30 kwietnia sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy, przedstawiamy Analizę opracowaną dla roku 2014 i 2015.


Analiza za 2015 rok

 Analiza za 2014