dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 

Zakupiono autobusy na potrzeby Gminy Działoszyn
Miasto i Gmina Działoszyn zakupiła autobusy na potrzeby dowozu dzieci do szkoły. Pojazdy spełniają wszelkie techniczne wymagania objęte prawem o ruchu drogowym. Podniesie to komfort i bezpieczeństwo dojazdów uczniów do placówek oświatowych.   ...więcej
2016-05-23 21:48:48


Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bankowej w Działoszynie
Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej na działce o nr 3-102 obręb Miasta Działoszyn polegającą na wykonaniu chodnika z kostki betonowej, który będzie umożliwiał dojście pieszych do znajdujących się przy drodze wewnętrznej zabudowań jednorodzinny  ...więcej
2016-05-23 03:41:58


Kolejne nowe nawierzchnie asfaltowe w Gminie Działoszyn
Zostały położone kolejne "dywaniki" na drogach gminnych, które poprawią warunki jazdy. Zostały wyremontowane następujące ulice:- ul. 25 Lecia PRL w Działoszynie,- ul. Grota Roweckiego w Działoszynie,- ul. Łokietka w Działoszynie,- ul. Polna w   ...więcej
2015-10-27 23:53:44


"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Działoszyn” ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, o przystąpieniem w ramach konkursu o dotacje na zadanie opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Działoszyn” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  ...więcej
2016-05-23 03:47:30


Przebudowa chodników na ulicy Wojska Polskiego i Sadowskiej w Działoszynie
Zapraszamy do galerii.   ...więcej
2016-05-08 12:25:42


Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego
Projektuje się utwardzenie terenu płytami ażurowymi 60x40x10 na następujących działkach: 98/5, 98/6, 98/3, 99, 101/2, 105/1, 105/2 obręb 4 Działoszyn.Utwardzenie terenu będzie polegało na: zdjęciu darniny i humusu z terenu,wykonaniu koryta pod utwardz  ...więcej
2015-11-16 17:49:11


Przebudowa chodnika w miejscowości Bobrowniki
Projektuje się przebudowę drogi na działce o nr 1950 obręb Bobrowniki polegającą na wykonaniu chodnika z kostki betonowej, który będzie umożliwiał dojście pieszych do znajdujących się przy drodze wewnętrznej zabudowa  ...więcej
2015-07-22 14:59:26


Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie
Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 2-374, 2-524, 2-525 obręb Miasta Działoszyn polegającą na wykonaniu chodnika wraz ze ścieżką rowerową.Podstawowe parametry ścieżki rowerowej:- szerkość1,50 m (ścieżka jednokierunkowa),- s  ...więcej
2016-05-09 21:45:42


Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w Mieście i Gminie Działoszyn
1 września 2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie został złożony do Urzędu marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie pn.: „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w Mieście   ...więcej
2015-08-16 13:33:26


„Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 1 w Działoszynie”
Projekt realizowany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Budżet projektu: · Całkowita wartoś  ...więcej
2015-04-30 22:51:32

Pokazano 1 - 10 z 18
następne