dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
KOKZiKF

Nazwa komisji (pełna): Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej
Symbol Komisji: KOKZiKF

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej zgodnie z Roz. II § 28 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn należy:

 • dokonywanie analiz działalności placówek oświatowo – wychowawczych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja) i przedkładanie Radzie opinii i wniosków w przedmiotowych sprawach,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli dotyczących funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn oraz jej filii, świetlic szkolnych, Miejsko-Gminnego Domu Kultury,
 • wyrażanie opinii w sprawach kultury fizycznej i sportu,
 • dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej,
 • przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy,
 • rozpatrywanie projektu budżetu Gminy w części dotyczącej zagadnień należących do zakresu działania komisji,
 • analizowanie problemów związanych ze zjawiskami patologicznymi wśród młodzieży szkolnej,
 • wyrażanie opinii w sprawach organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ogólnogminnym.

Skład osobowy Komisji:

 1. Anna Jagieło - Kępińska
 2. Barbara Prudlak
 3. Danuta Cieśla
 4. Andrzej Lewandowski
 5. Tomasz Kotynia
 6. Krzysztof Sikora