dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Zgłoszenie urodzenia dziecka

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 110
w godzinach: poniedziałek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

  1. ojciec,
  2. lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie,
  3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

FORMULARZ WNIOSKU:

brak

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dowód osobisty osoby zgłaszającej,
  • w przypadku panny potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia,
  • małżeństwa dostarczają odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • kobiety rozwiedzione przedstawiają odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu go przez rozwód,
  • wdowy przedstawiają odpis skrócony aktu zgonu męża.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 110
tel. (0 43) 84 37 474

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 38 ustawy z dnia 29 września 1986 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

UWAGI:

Odpisów nie muszą składać osoby, których dokumenty zostały sporządzone w USC, gdzie rejestrowane będzie dziecko.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik rodziców musi mieć pełnomocnictwo na piśmie. W jego treści powinny znaleźć się imię lub imiona jakie mają być nadane dziecku.
Dziecko pozamałżeńskie może zostać uznane przez ojca, konieczna jest wówczas obecność obojga rodziców. Uznanie dziecka może być prawnie skuteczne, jeżeli jego rodzice są pełnoletni.
Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka w ciagu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia mogą zmienić imię dziecku, składając kierownikowi USC pisemne oświadczenie.