dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Przyroda

     Gmina Działoszyn jest jedną z atrakcyjniejszych gmin w województwie łódzkim. Posiada wiele unikatowych form przyrodniczych. Jest bogata w obiekty cenne pod względem kulturowych, historycznych i naturalnym.

     Gmina położona jest na obszarze Prowincji Wyżyny Polskie, Podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (Zachodniomałopolska), Makroregionie: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska i Mezoregionie: Wyżyna Wieluńska.
Rzeźba terenu ma charakter urozmaiconej płaskorówniny, z licznymi wzniesieniami i pagórkami. Średnia wysokość waha się w granicach 180-200 mnpm, jednak w niektórych miejscach sięga ona około 230 mnpm. Ponieważ powierzchnia została ukształtowana przez zlodowacenia plejstoceńskie pod powierzchnią ziemi znajdują się dobrej jakości wody o wysokiej wydajności.

     Główne zarysy obecnego ukształtowania zostały uformowane przez lądolód warciański. Należy jednak pamiętać, że przepływająca tamtędy Warta w znacznym stopniu przyczyniła się do częściowej erozji i zmiany rzeźby w dolinie rzeki. Poprzez proces wypłukiwania zmieniła swoje koryto, przesuwając je to na północ, to na południe. Obecnie szerokość doliny jest zmienna i waha się od ok. 300 m w rejonie Lisowic do ok. 2000 m między Działoszynem, a Raciszynem.

     Rozcięta doliną Warty wysoczyzna ma również powierzchnię urozmaiconą. Urozmaicenie wprowadzają liczne niewielkie pagórki oraz głęboko wcięte doliny rozcinające powierzchnię wysoczyznową. Pagórki osiągają wysokość od 220 do 250 mnpm. Największym urozmaiceniem charakteryzuje się obszar leżący pomiędzy doliną Warty, zachodnią granicą gminy oraz drogą z Parzymiech do Raciszyna. Urozmaicenie wprowadzają tu liczne pagórki o znacznych wysokościach względnych i stromych stokach oraz niewielki ciek o nazwie Sucha Struga o wąskiej głęboko wciętej dolinie.

     Tereny gminy Działoszyn bogate są w różnorodne formy przyrodnicze, między innymi: wąwozy, parowy, jaskinie, a także pozostałości po działalności człowieka, np.: wyrobiska, kamieniołomy, zwałowiska itp.

Flora
Fauna

Zobacz również:
Mapa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego