dzisiaj jest: 5 marca 2021. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
 
Gminna Komisja d/s problemów alkoholowych

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

"Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny. On zaś trwa obciążony swą słabością i kontynuuje mozolną swą drogę poprzez ten świat, w którym panuje kult picia, wśród otoczenia, które go nie rozumie, w społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry, jako na człowieka pośledniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się on płynąć pod prąd alkoholowej rzeki.
Kiedy spotkasz takiego człowieka - wiedz, że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku".
                                                                                        Friedrich v. Bodelschwing

Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn
tel.:  (0 43) 84 13 177

O kontakt prosimy w godzinach:
poniedziałek: 800 - 1600
wtorek-piatek: 730 - 1530
osoba do kontaktu: Marta Patocka
  

Przewodnicząca Komisji: Anna Jagieło - Kępińska

Członkowie Komisji:

  • ks. Rafał Gniła
  • Władysław Kansy
  • Barbara Kozubska
  • Marta Patocka
  • Marzena Stasiak
  • Marta Wójcik
  • Mariusz Tkaczyński
  • Edyta Tokarek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Zadania GKRPA
Realizacja zadań GKRPA